Kontakt

AVAL Beta, s.r.o.

Letná č.45
040 01 Košice

konateľ spoločnosti: Jozef Klasovský
telefón: 055/632 3642
fax: 055/622 7531

riadiaci pracovníci strážnej služby: JUDr. Baťala, JUDr. Juššík
telefón: 055/633 74 71

e-mail: avalbetake@mail.t-com.sk