Cena

Za dodávku strážnej služby požadujeme úhradu na jedného pracovníka v sume od 3,82 €/ hod + DPH.

Cena služby sa tvorí dohodou podľa druhu poskytovanej služby a je závislá od požiadaviek odberateľa na stupeň poskytovanej služby (napr. požiadaviek na ozbrojenú stráž, strážnych psov, ovládanie bojových techník u strážnikov a pod.).